BROKER EKSPORTOWY

 

Firma  jest w trakcie realizacji  projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem :

Promocja Lin Plecionych Na Targach Międzynarodowych i Misjach Gospodarczych

Projekt ma za zadanie promocję nowych produktów w różnych branżach i sektorach przemysłowych.

Celem projektu jest  sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych , co przełoży się na dalszy intensywny rozwój  firmy.

Firma posiadając wykształcone moce produkcyjne oraz gotową ofertę eksportową dzięki realizacji projektu  uzyska nowe kontakty handlowe ,które przełożą się na rozwój firmy jak i jej kontrahentów.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2018

 

Wartość Projektu : 90297,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich  : 39992,80 zł