O firmie

Nasza firma Angelnet BP prowadzi działalność produkcyjną w zakresie lin i sznurów plecionych oraz sprzętu połowowego dla rybołówstwa. Geneza powstania firmy wiąże się z wytwarzaniem sieci rybackich na potrzeby polskich rybaków.


Lokalizacją naszej firmy jest rodzinna Ustka, rybackie miasteczko nad brzegiem Morza Bałtyckiego w Polsce. Rybacki charakter lokalnej społeczności był powodem rozpoczęcia szycia sieci rybackich oraz produkcji lin i sznurów wykorzystywanych do ich montażu. Kolejnym krokiem w rozwoju naszej firmy było rozszerzanie asortymentu lin plecionych na potrzeby innych narzędzi połowowych, a także sprzedaż naszych nowych produktów na rynkach zagranicznych i krajowych w różnych obszarach przemysłu i gospodarki. Pierwotny profil produkcji związany z pracą rybaków na morzu wykształcił i uformował zasadę , iż najważniejszym czynnikiem naszej produkcji musi być jakość i bezgraniczna determinacja w dążeniu do jej osiągania. Ekstremalne warunki pracy na morzu i najwyższe wymagania ze strony naszych klientów są stałym sprawdzianem dla poziomu jakości wytwarzanych przez nas produktów i świadczonych usług.

 

 

Trzeba podkreślić , iż firma nasza ma charakter rodzinny i nasze wzajemne zaangażowanie oraz przywiązanie do wspólnej pracy pozwala na pokonywanie codziennych barier i przeszkód umożliwiając dalszy dynamiczny rozwój poprzez poszukiwanie nowych innowacyjnych technologii i produktów. Nasz dział B+R prowadzi projekty ukierunkowane na produkty i technologie związane z poprawą ochrony środowiska i przyjazne człowiekowi. Wszystkie dotychczasowe wysiłki i starania pozwoliły nam na obecność w takich branżach jak: rybołówstwo, aquacultura, budownictwo, gospodarka morska, ogrodnictwo, sprzęt sportowy, gospodarstwo domowe i w wielu innych. Cały czas znajdujemy nowe obszary zastosowań lin i sznurów , mając na uwadze powiązanie naszych pierwszych wyrobów z morzem z całą pewnością możemy stwierdzić, iż różnorodność oraz bogactwo potrzeb lin i sznurów jest tak wielkie jak olbrzymie połacie wód okalających kulę ziemską.


Liczymy na dalszy intensywny rozwój naszej działalności mającej za główny cel dbałość o jakość i zadowolenie klientów , bo tylko taka postawa może zapewnić wzajemną satysfakcję.