Prace B+R

                                                     

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ANGELNET BP Halina Nowak otrzymało dofinansowanie projektu pt: "Opracowanie innowacyjnych i ekologicznych lin przemysłowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013".

 

Działanie 1.4 : Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Informacji na temeat projektu udziela

 

Adam Nowak
Koordynator projektu

Tel: 59 814 34 51

GSM: 502-521-410

Fax: 59 814 34 51

Email: adam@angelnet.pl


Informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

http://www.poig.gov.pl/

 

http://www.ncbir.gov.pl/

 

http://www.mg.gov.pl/

 

http://www.mrr.gov.pl