BROKER EKSPORTOWY

 

Firma zrealizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Projekt miał za zadanie promocję nowych produktów w różnych branżach i sektorach przemysłowych.

Celem projektu była sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych, co przełożyło się na dalszy intensywny rozwój firmy.

Firma posiadając wykształcone moce produkcyjne oraz gotową ofertę eksportową dzięki realizacji projektu uzyskała nowe kontakty handlowe, które przełożyły się na rozwój firmy jak i jej kontrahentów.

 

UDG-PBE.06.2022/035                                          UDG-PBE.07.2023/062

Wartość Projektu : 108 911 zł                            Wartość Projektu : 164 012,95 zł

Wkład Funduszy Europejskich  : 52 201 zł         Wkład Funduszy Europejskich  : 79 997

 

Adam Nowak
Angelnet BP
Darłowska 25, 76-270 Ustka, POLAND
www.angelnet.pl , mail: adam@angelnet.pl
braided ropes, lines, fishingnets
Mobile: +48 502521410