BROKER EKSPORTOWY

 

Firma  jest w trakcie realizacji  projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem :

Promocja Lin Plecionych Na Targach Międzynarodowych i Misjach Gospodarczych

Projekt ma za zadanie promocję nowych produktów w różnych branżach i sektorach przemysłowych.

Celem projektu jest  sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych , co przełoży się na dalszy intensywny rozwój  firmy.

Firma posiadając wykształcone moce produkcyjne oraz gotową ofertę eksportową dzięki realizacji projektu  uzyska nowe kontakty handlowe ,które przełożą się na rozwój firmy jak i jej kontrahentów.

 

Wartość Projektu : 71 400 zł

Wkład Funduszy Europejskich  : 33 860 zł

 

Adam Nowak
Angelnet BP
Darłowska 25, 76-270 Ustka, POLAND
www.angelnet.pl , mail: adam@angelnet.pl
braided ropes, lines, fishingnets
Mobile: +48 502521410