Zapytania ofertowe

 Ustka   01-08-2018

ANGELNET BP                                                                                                            

Ul. Darłowska 25, 76-270 Ustka

NIP:  839 002 31 01 , Regon: 770 56 36 52                                                

                                    

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2018

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie i wydruk  katalogu branżowego  w  jęz. angielskim ,polskim.

Katalog szyty ,32 stronicowy ,kreda matowa ,gramatura 170 g + okładka 350 g + folia matowa

Ilość  : 400 szt

 

Opracowanie i wydruk  broszury  produktowej  A4 gramatura  135 g

Ilość : 400 szt    

                   

Materiały wykorzystywane są na potrzeby Projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem :

„Promocja Lin Plecionych Na Targach Międzynarodowych i Misjach Gospodarczych”

Złożona oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta
  • wartość oferty (netto oraz brutto)
  • termin wykonania
  • termin ważności oferty
  •  oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana.

 

Oferty prosimy składać do dnia: 14.08.2018 do godz. 13.00

Zasady oceny ofert i wyboru dostawcy:

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Zamawiający w postępowaniu poufnym zbada pod względem formalnym i rachunkowym, oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone przez niego jako zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego. Zamawiający wybierze jako dostawcę tego oferenta, którego oferta będzie spełniała oczekiwania Zamawiającego.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty.                                     

Oferty można składać  :

-drogą elektroniczną na adres: adam@angelnet.pl (scany dokumentów z podpisem i pieczątką)

-lub w formie papierowej osobiście w Biurze  zamawiającego: Angelnet BP  ul.Darłowska 25  76-270 Ustka .

Wszelkich niezbędnych informacji udziela: osoba kontaktowa: Adam Nowak –Pełnomocnik  tel.:502521410                    

  Ustka   21-01-2019


ANGELNET BP  

Ul. Darłowska 25, 76-270 Ustka

NIP:  839 002 31 01 , Regon: 770 56 36 52                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2019

 

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie wizualizacji stoisk targowego (projektu plakatów i naklejek) oraz sporządzenie  katalogu branżowego  w  jęz. angielskim ,polskim.

Katalog szyty ,32-36 stronicowy ,kreda matowa ,gramatura 170 g + okładka 350 g + folia matowa

Ilość  : 850 szt

 

Opracowanie i wydruk  broszury  produktowej  A4 gramatura  135 g

Ilość : 800 szt    

                   

Materiały wykorzystywane są na potrzeby Projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem :

„Promocja Lin Plecionych Na Targach Międzynarodowych i Misjach Gospodarczych”

Złożona oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta
  • wartość oferty (netto oraz brutto)
  • termin wykonania
  • termin ważności oferty
  •  oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana.

Oferty prosimy składać do dnia: 01.02.2019 do godz. 13.00

Zasady oceny ofert i wyboru dostawcy:

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania. Zamawiający w postępowaniu poufnym zbada pod względem formalnym i rachunkowym, oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone przez niego jako zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego. Zamawiający wybierze jako dostawcę tego oferenta, którego oferta będzie spełniała oczekiwania Zamawiającego.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty.                                     

Oferty można składać  :

-drogą elektroniczną na adres: adam@angelnet.pl (scany dokumentów z podpisem i pieczątką)

-lub w formie papierowej osobiście w Biurze  zamawiającego: Angelnet BP  ul.Darłowska 25  76-270 Ustka .

Wszelkich niezbędnych informacji udziela: osoba kontaktowa: Adam Nowak –Pełnomocnik  tel.:502521410